orfeo sirupy monin

Významné oblasti pěstování kávy

Významné oblasti pěstování kávy

Káva k dobrému vývoji potřebuje vyrovnané klima. Dostatek nejen slunečných, ale i dešťových dnů, aby poupata a listy nebyly poškozeny suchem. Rostlina vyžaduje teploty mezi 18 a 25°C. Již o 5°C více může způsobit rostlině problémy, také mráz může zničit celou úrodu. Proto káva nejlépe roste v tropických zemích mezi 23. severní a 25. jižní rovnoběžkou. Tato oblast je nazývána kávovým pruhem.

Plantáže kávovníků se rozprostírají od Střední a Jižní Ameriky po Afriku, Arábii, Indii až k Indonésii a Oceánii. Malá část produkce pochází také z Asie. Nejvýznamnější oblast pěstování kávy je Latinská Amerika, kde plantáže sahají od severního Mexika přes Střední Ameriku až po severní Brazílii. Latinská Amerika produkuje téměř 2/3 celosvětové produkce. Oblasti pěstování leží podél horského pásma. Táhnou se od svahů Sierra Madre do Quatemaly a dále podél hor Střední Ameriky na ji. Na západě lemují plantáže Kordillery Kolumbie přes Ekvádor, Peru a Bolívii až do Paraguaye. Další velkou oblastí pěstování kávy je Afrika. V Etiopii najdeme kávu téměř všude, pěstuje se také v Keni, Súdánu, Tanzanii, Ugandě a Jihoafrické republice. Zajímavou kávu s velkou budoucností nalezneme i na Madagaskaru. Na Blízkém východě najdeme kávu s jemnou chutí a ostrostí na jihu Indie. Nejznámější druhy kávy na světě pocházejí z indonézské oblasti z ostrovů Jáva a Sumatra.